Thẻ: Phú Thọ

Phú Thọ là một tỉnh miền núi trung du phía Bắc, Việt Nam. Nơi đây có Đền Hùng và nhiều di tích lịch sử quốc gia mang đậm dấu ấn đất Tổ.